top of page

Gennem supervision og undervisning er vores mål at understøtte livslang læring indenfor psykiatri, psykologi og rådgivningsarbejde

Prikker_edited.png
Ydelser
R_Streg_Hvid.png

YDELSER

UNDERVISNING

Vi tilbyder kurser og temaaftener med udgangspunkt i jeres aktuelle behov.

Vi har mangeårig ekspertise indenfor arbejdet med rådgivning, selvmordsadfærd, selvmordsforebyggelse, psykose og depression samt ledelse og organisering i frivilligorganisationer.

SUPERVISION

Supervision tager udgangspunkt i et terapeutisk arbejde med de rammer og hændelser individet i en arbejdskontekst oplever. Målet er at øge individets evne til at agere i hverdagen og herigennem styrke evnen til at indgå professionelt, kompetent og med selvsikkerhed i sit daglige virke. Vores kerneområde er at tilbyde supervision for ansatte eller frivillige som arbejder med udsatte mennesker. Det vil typisk være sundhedsfagligt personale på hospitaler og bosteder eller lignende institutioner samt rådgivningspersonale. Vi tilbyder individuel såvel som gruppesupervision. Der er både mulighed for at indgå i et længere supervisionsforløb eller enkeltstående sagssupervisioner.

TERAPI

Vi tilbyder individuel såvel som parterapi hvor vi sammen finder ud af hvilken terapeutisk stil der passer dig eller jer bedst. For nogle tematikker vil det give mening at arbejde ud fra en systemisk narrativ tilgang hvor vi ønsker at dykke ned i betydningen af relationer og de ord vi anvender til at beskrive os selv og vores omverden. Andre gange vil en mere løsningsorienteret tilgang med fokus på konkrete mål være en mulighed. Uanset tilbyder vi en eklektisk tilgang hvor vi løbende justerer og finder de værktøjer som hjælper dig eller jer videre.

PRISER

Undervisning – kontakt os for et uforpligtende tilbud

Supervision – individuel 1.250 Kr. (1 time)

Supervision – gruppe 3.750 Kr. (2 timer)

Terapi – individuel 1.250 Kr. (1 time)

Terapi – par 1.500 Kr. (1 time)

Om Rimvall

OM RIMVALL

fullsizeoutput_509b.jpeg

Martin Køster Rimvall

  • Læge, ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri.

  • Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Yngre Psykiatere.

  • Keywords: Børn og unge, psykopatologi, psykose, akut psykiatri.

Jeg har arbejdet klinisk i psykiatrien samt børne- og ungdomspsykiatrien siden 2011 i akutpsykiatrien samt med psykiatri på tværs af kulturer og PTSD.

 

Jeg har forsket i psykoseudvikling hos børn og unge, og er særligt interesseret i teoretisk og praktisk arbejde med unge, der er i risiko for at udvikle svær psykisk sygdom.

 

Min undervisning tager udgangspunkt i evidensbaserede, alternative måder at anskue psykiske vanskeligheder, udover den kassetænkning der ofte opstår når man taler om psykisk sygdom og diagnoser.

fullsizeoutput_50a1.jpeg

Nicolai Køster Rimvall

  • Læge, supervisor, bsc.psych.

  • Keywords: Frivillig rådgivning i teori og praksis, kriseramte, selvmord, selvmordsadfærd, selvmordsrisikovurdering, affektive lidelser, ufrivillig barnløshed, surrogacy, LGBT

Med uddannelse indenfor både psykologi og medicin tilbyder jeg et unikt og effektivt blik på arbejdet med sårbare mennesker. Jeg har arbejdet med rådgivning og håndtering af psykisk sårbare siden 2011 og har gennem årene været rådgiver på blandt andet radioprogrammet Tværs samt i AIDS-fondet, Ungdommens Røde Kors og Livslinien.

 

Siden 2014 har jeg arbejdet som specialist i rådgivning og har derigennem bred organisatorisk erfaring, blandt andet som daglig ansvarlig af rådgivningstilbud. I mit organisationsarbejde har jeg stor erfaring indenfor rekruttering, uddannelse, supervision og ledelse af personale og frivillige.

Contact Us
Rimvall_Logo.png

Rimvall.dk ejes og drives af læge, ph.d. Martin K. Rimvall og læge, supervisor Nicolai K. Rimvall.

Vi tilbyder undervisning og supervision til hospitalsansatte, private virksomheder, frivillige organisationer og enkeltpersoner med udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer og viden indenfor psykiatri og organisationsarbejde.

bottom of page